Popper

Máte viac ako 18 rokov?

Áno | Nie

Obsah webovej stránky www.popper.sk je nevhodný pre osoby mladšie ako 18rokov.

História Bytčianskeho pivovaru

16. stor.

Vznik pivovaru sa datuje približne do16.storočia, keď na Slovensku došlo k veľkému rozvoju pivovarníctva. Významnú úlohu v dejinách Bytčianskeho pivovaru a celej Bytče zohrávala rodina Thurzovcov, ktorá bola majiteľom bytčianskeho panstva a teda aj pivovaru až do roku 1627. Juraj Thurzo zastával funkciu palatína a bol fakticky druhou osobou v kráľovstve.

1604

Najstaršia písomná správa o pivovare v Bytči sa zachovala v súpise majetkov bytčianskeho panstva, ktorý sa viaže k roku 1604, kde latinská veta v majetkovom inventári stroho konštatuje “ Tu je pivovar”.

1627

Po Thurzovcoch prevzal majetky aj s pivovarom rod Esterházyovcov a v ich vlastníctve zostal až do 60-tych rokov 19.storočia.

1861

V roku 1861 celé panstvo i so zámkom a pivovarom prenajali a v roku 1868 aj predali veľkopodnikateľovi s drevom Leopoldovi Popperovi, ktorý neskôr vlastnil aj barónsky titul. Od tých čias bol zámocký pivovar v rukách rodiny Popper. Po smrti Leopolda Poppera zdedili jeho majetky traja synovia a bytčiansky majetok zostal v rukách jeho dedičov až do tohto storočia. Posledný potomok rodiny Lothar Popper zomrel v roku 1963. Tu nájde každý aj vysvetlenie prečo sa toto slávne meno zachovalo v názve dnešného bytčianskeho piva.

20. stor.

Začiatkom 20.storočia za éry Popperovcov patril bytčiansky pivovar medzi stredne veľké pivovary a ak sa chcel presadiť v silnej konkurencii na Slovensku muselo dôjsť k jeho modernizácii. O zvýšenie produkcie piva sa postarali Popperovci , ktorý vložili finančné prostriedky do rekonštrukčných prác a zmodernizovali dovtedy primitívne technické vybavenie pivovaru. Zastaralé parné zariadenie bolo nahradené novými elektrickými strojmi a aj napriek vysokým nákladom sa Popperovcom rekonštrukcia vyplatila.

1908

V roku 1908 vtedajšia majiteľka Hermína Popperová prenajala pivovar dvom podnikateľom I. Knopfelmacherovi a G.Ewaldovi a s ich menom je spojený určitý rozmach pivovarníctva v Bytči a preniknutie bytčianskeho piva aj do iných oblastí a za hranice, pretože sa vyvážalo do Haliča a na Podkarpatskú Rus. Ročne sa vyrábalo 15 - 30 tisíc hl piva a sľubný rozvoj produkcie prekazila svetová vojna. Po nej došlo k vážnej stagnácii pivovaru, ktorá mala dlhoročné následky. Nepomohol ani vznik účastinnej spoločnosti Pivovar a sladovňa, ktorej obchodným artiklom bolo nielen pivo ale aj slad, mláto a kyselina uhličitá, ale výrobu piva sa výraznejšie nepodarilo zvýšiť.

1937

Majiteľom väčšiny akcií Pivovaru a sladovne uč. spol. sa stala Slovenská banka, ktorá v rokoch 1940 až 1943 zmodernizovala zariadenie, čím produkcia vzrástla až na  80 tisíc hl piva.

1948

Po II. svetovej vojne došlo v roku 1948 k znárodneniu pivovaru a ako závod patril pod podnikové riaditeľstvo až do roku 1952.

1953

V roku 1953 boli zriadené Považské pivovary so sídlom v Bytči a ďalším závodom v Ilave.

1958

V roku 1958 vznikol celoslovenský podnik Pivovary a Sladovne Bratislava, súčasťou ktorého bol aj bytčiansky pivovar. K ďalšej organizačnej zmene došlo v roku 1960, keď pivovar bol začlenený pod podnikové riaditeľstvo Stredoslovenských pivovarov a sódovkární n.p. v Martine a od roku 1989 krátko patril pod štátny podnik Pivovary a sladovne Martin.

1978-1991

V rokoch 1978 - 1991 prešiel pivovar postupne najvýznamnejšou rekonštrukciou vo svojej histórii, kedy sa v dvoch etapách vybudovala nová fľaškovňa a stáčiareň sudového piva, hlavná várňa, spilka, pivnice a strojovňa chladenia čím sa zvýšili produkčné schopnosti pivovaru až o 100 %.

2012

Pivovar Popper sa koncom roku 2012 dostáva do rúk novým majiteľom slovenskej spoločnosti. Jediným cieľom majiteľov pivovaru je vrátiť pivu Popper opäť punc kvality a dokázať, že je neoddeliteľnou súčasťou pivného trhu v tradičnom regióne nielen v meste Bytča, ale minimálne v Žilinskom kraji.

Súčasne prebiehajú rozsiahle inovatívne procesy súvisiace s marketingovými aktivitami a celkovým smerovaním spoločnosti. Pivovar začal používať nové pivné etikety, tácky, poháre a iné reklamné predmety.

Svetlá 10%

Nápoj vhodný proti smädu, ktorý pochutí najmä v horúcom letnom období..

>>

Tmavá 10%

Tmavé pivo lahodnej ,,karamelovej“ chute a vône s nižším obsahom alkoholu.

>>

.

Radler

Miešaný nápoj, ktorý kombinuje tradičnú pivnú chuť s chuťou citrónu.

<<

Nealko

Tradičná chuť piva aj pre tých, ktorý potrebujú sadnúť za volant.

<<